Hypnotherapie
Therapeut Ida van Dael
Wat is Hypnotherapie en NLP?
Toepassingen van hypnose zoals stoppen met roken, depressie, afvallen en zelfontplooiing
Opleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie Hypnos
Workshop Zelfhypnose en NLP
Trainingen zelfhypnose leren en ademtherapie
Lezingen over hypnose therapie, coaching en NLP
opleiding NLP Practitioner
Waar en hoe hypnotherapie
Meer informatie over hypnotherapie
Contact met Ida van Dael
 
NLP EN SPIRITUALITEIT
DE KERNTRANSFORMATIE EN INNERLIJKE CONFLICTEN

Bij innerlijke conflicten; je wilt iets doen, maar iets in jou verhindert dat.
Of je wilt iets níet doen, maar iets in jou doet het tóch...

Binnen NLP vormt het proces van de Kerntransformatie een directe brug naar spiritualiteit.
Bij deze benadering wordt uitgegaan van een ongewenst gevoel, gedrag of gedachte. Hoe
problematisch een bepaald gedrag ook moge zijn, (uit je vel springen terwijl je je had
voorgenomen je te beheersen, of jezelf toch weer aantreffen met die reep chocola in je hand),
binnen NLP gaan we ervan uit dat ieder gedrag een positieve bedoeling heeft. Het gedrag is
altijd onbewust ontstaan op een bepaald moment waarop dit de beste keuze leek binnen de
toen bestaande mogelijkheden. Dit deel kan echter helaas geen rekening houden met
schadelijke gevolgen daarvan voor jouw persoon als geheel. De positieve bedoelingen van het
deel worden in het kerntransformatieproces ontdekt door zorgvuldig innerlijk bevragen en doorleven.
Na iedere bedoeling blijkt er weer een ándere bedoeling te zijn. Het is echter niet zo dat dit eindeloos maar doorgaat: op een bepaald moment is er een eindtoestand bereikt die in oosterse leringen
'het nirvana' genoemd wordt en binnen NLP: de Kerntoestand: een toestand van gelukzaligheid.
Veel voorkomende kerntoestanden zijn: vrede, verbondenheid, eenheid, liefde..
Vervolgens daal je deze ladder weer af, maar nu met het goud in je handen en raak je al deze
doelstellingen aan. Vrijwel altijd is het oorspronkelijke probleem dan getransformeerd of
verdwenen. De kerntransformatie omvat een grondige procedure om kerntoestanden op te
sporen, te ervaren, te stabiliseren en van invloed te laten zijn op je leven!

Datum volgt
Lokatie: Herenstraat 64a Bussum
Kosten: €90,-
Tijd: van 10.00 uur tot 16.00 uur (met een event. uitloop tot 17.00 uur)
Aanmelden bij Academie Hypnos info@hypnos.nl of 06-29448161

NLP & SPIRITUALITEIT
MIND YOUR BODY
DE KERNTRANSFORMATIE EN ONS ZELFHELEND VERMOGEN BIJ PIJN EN ZIEKTE

Het toepassen van het Kerntransformatie-proces bij gezondheisproblemen is een trapsgewijze omhoog gaan naar steeds grotere velden van welbevinden tot aan een ultieme ervaring en wordt de kerntoestand genoemd. Enerzijds maak je in een zig-zagbeweging telkens contact met het lijfelijke besef (een lijfelijk gevoelde, meestal vage sensatie) die de klacht/kwaal/ziekte in je oproept.. Anderzijds laat je de juiste woorden opkomen (herkenning) om de ervaring te benoemen. En zo ga je van de ene dimensie naar de volgende en ga je via diverse stadia als het ware een trap op naar boven.
Bij de Kerntransformatie gaat het om een verticaal en doelgericht proces waarin een lichamelijk probleem iedere keer een nieuwe laag van verlangen blootlegt welke diep verborgen zit in de kwaal zelf.
Iedere keer wordt de ervaring dan lichter en vriendelijker. Hierbij komt energie vrij en gaat weer stromen. Ons zelfhelend vermogen kan dan weer onbelemmerd(er) zijn herstelwerkzaamheden verrichten.
Een willekeurig voorbeeld van een cliënt:
Hevige kiespijn tgv een zenuwontsteking. Het lijfelijke besef was: overweldigende pijn. Het verlangen dat hierin school, was: ruimte, afval afvoeren. Nadat dit verlangen voldoende was ingeleefd, ontstond hieruit het volgende verlangen: opheffing van druk. Nadat dit voldoende ervaren en ingeleefd was als een 'reeds bereikte toestand'', kon hieruit het verlangen ontstaan naar rust. En vervolgens:diepe ontspanning. Daarna volgden nog: tevredenheid, energie en vrolijkheid; van alles tot stand brengen; voldoening. De ultieme toestand die werd bereikt, was een gevoel van innerlijke vrede en geluk. De cliënt was een echte pionier en beschouwde vervolgens iedere pijnaanval als een wake-up call om met de Kerntransformatie aan de slag te gaan. Na een aantal keer hielden de aanvallen op. Toen de cliënt de tandarts bezocht voor een check, bleek de ontsteking geheel geweken!
Een ander voorbeeld: Hoofdpijn met verschillende uitkomsten:
Hoofdpijn, Migraine A:
Uit het gevoel van pijn en spanning ontstond op een gegeven moment het besef van woede, afschuw. Hieruit kwam het verlangen op naar afstand creëren. Toen: observeren vanuit afstand. Nadat dit een tijd was ingeleefd, kwam hieruit voort: observeren vanuit tederheid. Vervolgens: verbondenheid met behoud van autonomie. De Kerntoestand die bereikt werd: liefde. De migraine welke aanvankelijk benoemd werd als heftigheid 10, daalde na verloop van tijd naar 2.
Aan migraine grenzende hoofdpijn B:
Uit het lijfelijk besef in reactie op de hoofdpijn ontstond: diepe spijt. Daaruit kwam op een gegeven moment het verlangen: het beste doen dat ik kan. Nadat dit lang en intens was doorleefd, kwam het verlangen op naar: voldoende zijn. Daarna: diepe rust. De Kerntoestand was: bevrijding, verlichting.

NLP is een praktisch gerichte psychologievorm en één van de werkhypotheses luidt:
Lichaam en geest vormen samen één groot interactief netwerk van beïnvloeding.
Met andere woorden: vorm en energie werken op elkaar in. We kunnen onszelf dus zowel vanuit de vorm als vanuit de energie genezen: naast de noodzakelijke medische zorg kunnen we in deze workshop de techniek van de Kerntransformatie beoefenen om ons eigen zelfhelend vermogen te bevrijden en daarmee onszelf!

Datum volgt
Lokatie: Herenstraat 64a Bussum
Kosten: €90,-
Tijd: van 10.00 uur tot 16.00 uur (met een event. uitloop tot 17.00 uur)
Aanmelden bij Academie Hypnos info@hypnos.nl of 06-29448161

WORKSHOP NLP
DISNEY STRATEGIE & CIRCLE OF EXCELLENCE

De Disney-strategie, naar voorbeeld van Walt Disney, omvat de vruchtbare samenwerking tussen de Dromer, de Doener en de Denker in onszelf zodat we over kunnen gaan tot succesvolle actie waar we misschien lang geaarzeld hebben...In deze workshop geven we deze drie aspecten alle ruimte opdat ze vervolgens tot volledige overeenstemming kunnen komen...

Circle of Excellence is een cirkel waarin je achtereenvolgens drie belangrijke eigenschappen van jezelf neerlaat. Daarna merk je dat deze eigenschappen tot iets geheel nieuws samensmelten... Hierdoor ontstaat er een krachtige hulpbron die je in je op kunt nemen zodat deze je in moeilijke omstandigheden zal ondersteunen.

Datum: volgt
Ceres Stiltecentrum Ceresstraat 29 Breda
op loopafstand van station Breda / vrij parkeren
Aanmelden 06-20085179.