Hypnotherapie
Therapeut Ida van Dael
Wat is Hypnotherapie en NLP?
Toepassingen van hypnose zoals stoppen met roken, depressie, afvallen en zelfontplooiing
Opleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie Hypnos
Workshop Zelfhypnose en NLP
Trainingen zelfhypnose leren en ademtherapie
Lezingen over hypnose therapie, coaching en NLP
opleiding NLP Practitioner
Waar en hoe hypnotherapie
Meer informatie over hypnotherapie
Contact met Ida van Dael
 

Ik geef u enkele voorbeelden van de resultaten die met hypnotherapie en NLP kunnen worden bereikt op het gebied van emoties, gedrag, relaties, zelfontplooiing en gezondheid.

Emoties
- leren dat er een keuze is in hoe u zich kunt voelen (geen slachtoffer zijn van eigen emoties)
- genezen van mishandeling of trauma (bij onverwerkte problemen)
- omzetten van woede, angst, bezorgdheid en depressiviteit in innerlijke kracht
- gebruik maken van de eigen vermogens op het moment dat het nodig is (zoals rustig blijven tijdens een examen)
- oplossen van spanningen (nervositeit, angsten, fobieën, faalangst)
- tegenstrijdige persoonlijkheidsdelen met elkaar verzoenen

Gedrag
- veranderen van gedrag (zoals blozen, nagelbijten, te weinig assertiviteit)
- overwinnen van een verslaving (zoals stoppen met roken, afvallen)
- beter leren gebruiken van mentale en lichamelijke vaardigheden (zoals verbeteren van het concentratievermogen en het geheugen en leren plannen)
- leren keuzes te maken (‘wat laat ik gaan en waar zet ik mij voor in’)

Relaties
- bewaren van innerlijke onafhankelijkheid (stemming niet laten bepalen door de reacties van de ander)
- leren uzelf te blijven (wát anderen ook van u denken)
- kunnen omgaan met kritiek door vergroting van uw zelfvertrouwen
- oplossen van conflicten (op uw werk, thuis, met vrienden, met uzelf)
- rust en acceptatie vinden bij vastgelopen rouwprocessen

Zelfontplooiing
- inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
- verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
- zingevingsvraagstukken creatief benaderen
- eigenwaarde ontwikkelen (sterke en zwakke punten op een rijtje zetten)
- uzelf leren waarderen
- uw levensdoelen helder maken en verwezenlijken

Gezondheid
- opheffen of verzachten van pijn
- oplossen van slaapproblemen (bij slapeloosheid of bij nare dromen)
- genezen van overspanning of burnout
- versnellen of versterken van het genezingsproces bij ziektes of lichamelijke klachten door bewust leren inschakelen van het zelfgenezend vermogen:

Er is overtuigend uit onderzoek gebleken dat lichamelijke processen langs psychische weg kunnen worden beïnvloed. Het uitgangspunt hierbij is dat lichaam en geest elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden. Door middel van trance en suggestie kan met grote nauwkeurigheid invloed worden uitgeoefend op lichaamsfuncties, waarbij het eigen zelfgenezend vermogen en de natuurlijke intelligentie van het lichaam zo veel mogelijk wordt vrij gemaakt.