Hypnotherapie
Therapeut Ida van Dael
Wat is Hypnotherapie en NLP?
Toepassingen van hypnose zoals stoppen met roken, depressie, afvallen en zelfontplooiing
Opleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie Hypnos
Workshop Zelfhypnose en NLP
Trainingen zelfhypnose leren en ademtherapie
Lezingen over hypnose therapie, coaching en NLP
opleiding NLP Practitioner
Waar en hoe hypnotherapie
Meer informatie over hypnotherapie
Contact met Ida van Dael
 

Naast de lessen die ik geef aan de studenten van Academie Hypnos te Bussum, geef ik enkele malen per jaar een workshop aldaar in de bijscholing over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Deze bijscholingsworkshops zijn vrij toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp. Voor meer informatie zie www.hypnos.nl

LOGO
Mijn logo bestaat uit twee cirkels en duidt op het samenbrengen van de twee kanten in de mens: het bewuste en het onbewuste: in algemene zin respectievelijk de linker en de rechter hersenhelft. De ene staat voor onze rationele en kritische benadering van het leven, de andere voor de indrukken die wij via onze zintuigen ontvangen, beleven en verwerken. Je kunt dit logo zien als een bewegend symbool: de cirkels kunnen losstaan van elkaar (zoals bijv. nodig is wanneer je examen doet en de linker hersenhelft de voorrang dient te krijgen), of er is contact tussen beiden (wanneer gevoel en verstand met elkaar samenwerken zoals over het algemeen wenselijk is), of ze overlappen elkaar (zoals in trance, wanneer de rechter hersenhelft dominant is en we diep op bepaalde zaken in willen gaan). Mooi is, als we alle drie deze bewustzijnstoestanden kunnen benutten, als een camera met een groothoeklens enerzijds en een telelens anderzijds..

De toestand van verbondenheid, zoals aangegeven in het logo, is vergelijkbaar met de normale uitgangspositie van de camera, of in ieder geval de meest wenselijke. Een toestand van harmonie die we ten aanzien van een probleem meestal kwijt zijn geraakt en verlangen terug te krijgen opdat er innerlijke rust en tevredenheid ontstaat.

Het paard staat van oudsher symbool voor driften en emoties en het gevleugelde paard dat zich verheft uit beide cirkels kun je zien als de bevrijding uit vastzittende emoties: gevoel en verstand vinden elkaar en emoties worden bevrijd en getransformeerd…