Hypnotherapie
Therapeut Ida van Dael
Wat is Hypnotherapie en NLP?
Toepassingen van hypnose zoals stoppen met roken, depressie, afvallen en zelfontplooiing
Opleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie HypnosOpleiding NLP Practitioner aan de Academie Hypnos
Workshop Zelfhypnose en NLP
Trainingen zelfhypnose leren en ademtherapie
Lezingen over hypnose therapie, coaching en NLP
opleiding NLP Practitioner
Waar en hoe hypnotherapie
Meer informatie over hypnotherapie
Contact met Ida van Dael
 Hypnotherapie en Neurolinguistische Psychologie ( NLP) ,wat houdt dat in?


Bij beide methoden staat het contact tussen het bewuste (uw normale manier van denken) en het onbewuste (de gedachten en gevoelens waar u niet zo makkelijk bij kunt komen) voorop.

In de hypnotherapie komt dit contact tot stand door hypnose, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en zeer geconcentreerde aandacht, waarbij men bewust bezig is met de eigen binnenwereld en de omgeving lijkt te vervagen. De ervaringen tijdens de trance worden aandachtig en met respect begeleid: het gaat hierbij om de innerlijke waarheid van de cliënt. Overigens is het wel zo, dat ook binnen de trance niet alles persé geopenbaard hoeft te worden. Het is dus niet zo dat u de controle kwijt bent en zomaar uw diepste geheimen prijs geeft. U bent er steeds zelf bij, zij het dat binnen de trance het vertrouwen en de ontspannenheid groter is dan in het dagelijks leven. De moderne hypnotherapie heeft niets van doen met de zogenaamde toneelhypnose waarin de hypnotiseur de controle lijkt te hebben over de ander. Het gaat integendeel juist om het diepste respect voor de integriteit van de cliënt en diens innerlijk ervaren.

Bij NLP komt het innerlijk contact tot stand op een speelse manier door middel van actieve technieken met gebruikmaking van de verbeeldingskracht. Beide methoden bevorderen de verruiming van uw bewustzijn en zetten lichamelijke en geestelijke processen doelbewust in werking. Het gaat hier om bevrijdingsprocessen.

Hypnose, of in ons geval beter gezegd trance, is niet zo eng als het lijkt. Het gaat hier om een natuurlijk verschijnsel dat we allemaal regelmatig spontaan meemaken. U zit te dagdromen en u hoort helemaal niet dat er iemand binnen komt… of u merkt dat de tijd ineens wel heel hard gegaan is... of dat u tijdens een autorit ineens een stuk verder blijkt te zijn dan u had gedacht…

Het verschil tussen deze spontane trance en hypnose is dat in hypnotherapie de hypnose gebruikt wordt om een bepaald doel te bereiken. Hypnose is dan het gereedschap om doelgericht in trance te komen Doordat de hypnose doorwerkt op een diep bewustzijnsniveau zijn er (bij een goede inzet en motivatie, maar wel mede afhankelijk van de ernst van het probleem) soms al na een gering aantal sessies goede resultaten te verwachten.

In de moderne hypnotherapie houdt u controle over uw trance en kunt u er altijd uitkomen wanneer u dit zelf wilt. Ook na de behandeling weet u precies wat er is gebeurd. U bent zich tijdens de trance wel minder bewust van de omgeving, maar u kunt desondanks praten met uw therapeut

Zowel hypnotherapie als NLP dragen bij aan het versterken van uw innerlijke kracht en maken het mogelijk de rijke bronnen van het onbewuste aan te boren, de trauma’s die daarin gelegen zijn te verzachten of te helen en de doelen te bereiken die u zichzelf heeft gesteld.